De Eendracht op zoek naar nieuwe vestigingsplaats
Algemeen | door Redactie

De Eendracht op zoek naar nieuwe vestigingsplaats

Het bestaan van één van de oudste fanfares van België komt in het gedrang. Vereniging De Eendracht uit Itegem verliest zijn vestigingsplaats.
De Eendracht uit Itegem staat bekend als een vaste waarde in de fanfarewereld. Tevens overkoepelen ze een bloeiende toneelkring. Van oudsher zijn ze met hun vereniging gehuisvest in de Fort-zaal gelegen onder de kerktoren van Itegem. Verleden jaar besliste de kerkfabriek als eigenaar, om deze zaal te verkopen, waardoor deze in particuliere handen terechtkwam. Het verderzetten van de huur van deze zaal aan een economisch haalbaar tarief komt hiermee op de helling te staan. De vereniging zit met de handen in het haar en vreest voor zijn voortbestaan als op korte termijn geen vaste nieuwe locatie kan gevonden worden voor hun activiteiten.

Inwoner van Itegem en tevens N-VA gemeenteraadslid Patrick Cottenie zet mee zijn schouders onder de vereniging en krikt dit probleem alvast op tot in de gemeenteraad. "De eigenlijke verkoop van zaal Fort was algemeen bekend. Als inwoner van Itegem vernam ik reeds dat de bezorgdheden in de werking van vereniging De Eendracht hierdoor toenamen. Na enkele gespreksrondes met leden van de vereniging werd het vermoeden bevestigd dat het huren van deze zaal in een uitdoofscenario terecht kwam."

"De Eendracht vertegenwoordigt een bruisend sociaal draagvlak in Itegem. Hun uitgebreide onafhankelijke jeugdwerking garandeert tevens het voortbestaan en stimuleert toekomstige verenigingen. Het feit dat ze een gevestigde waarde vormt sinds 1842 geeft de inwoners zelfs enige fierheid."

Gemeentelijke ondersteuning in het toewijzen van een nieuwe locatie

"Er werden door het bestuur van de vereniging het laatste half jaar reeds pogingen ondernomen om her en der gesprekken aan te gaan voor het zoeken naar een vaste nieuwe locatie. Er komt echter geen schot in de zaak en het risico neemt toe dat ze met hebben en houden op straat terecht komen. Om deze reden zal N-VA dit als aanvullend agendapunt aanbrengen op de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg", zegt Cottenie.

"Het is algemeen geweten dat de gemeenteraad volledig achter het verenigingsleven staat. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het schepencollege zonder twijfel de nodige bereidheid aan de dag zal leggen voor het uitwerken van een nieuwe vestigingsplaats voor De Eendracht. Rond de dorpskern zijn alvast enkele alternatieven bespreekbaar, zoals de bijgebouwen van de parochiezaal in de Schoolstraat of inenting in de gebouwen van jeugdhuis Joki. Mogelijke investeringen zullen beperkt blijven, maar wel noodzakelijk om ten gronde een permanente vestiging van deze fanfare & toneelkring te kunnen vrijwaren. Ook hierin is de ondersteuning van de gemeente doorslaggevend.
 

Recent nieuws

Met de felicitaties van Jan Verheyen
Mensen Van Bij Ons

Met de felicitaties van Jan Verheyen

Het Centrum voor Beeldexpressie reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste kortfilm van het jaar. Winnaar werd ‘Zeer’ een productie met acteurs Wiekevorstenaars Peter Smolders en Sien Smolders en producer Peter Miseur uit Aarschot. Lees Meer

Weeral feest op 't Zonderschot
Algemeen

Weeral feest op 't Zonderschot

Op ’t Zonderschot zijn alle redenen goed om te feesten. Het jongste feest vierde 4 verjaardagen: 75 jaar parochie Zonderschot, de nieuwe kerk is 50 jaar oud, Jeft Bats is 25 jaar pastoor en zuster Verstrepen is 15 jaar steun en toeverlaat van d... Lees Meer

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale
Algemeen

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale

Het zijn natuurlijk de vele vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale die bij een verjaardag in de bloemetjes moeten gezet worden,  maar het is opvallend dat MMC Heist/Berlaar wordt getrokken door de Dirken: administratief verantwoordelijke ... Lees Meer

'Meer huizen = meer water'
Algemeen

'Meer huizen = meer water'

De bewoners van de Rashoevewijk hebben opnieuw actie gevoerd tegen de uitbreiding van de wijk. De Huisvestingsmaatschappij gaat echter door met haar plannen voor 54 nieuwe sociale woningen. Lees Meer

Samen gaat het beter
Politiek

Samen gaat het beter

De Heistse gemeenteraad en de OCMW-raad hebben definitief de samensmelting van de gemeentelijke diensten  goedgekeurd. Vanaf 1 februari 2018 zal Heist werken in de nieuwe structuur  en worden de nieuwe functies in het leven geroepen. Lees Meer

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg
Algemeen

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg

De gemeente Heist koopt, samen met Kempens Landschap, het kasteel Hof ter Laken in Booischot en het omliggende kasteeldomein van 30 ha. Het bos moet een publieke ontmoetingsplaats worden en voor de gebouwen wordt er een gepaste nieuwe bestemming gezo... Lees Meer

Heist loopt heet
Evenement

Heist loopt heet

Het evenement Heist Loopt Warm van donderdag 14 december dreigt uit zijn voegen te barsten met  al meer dan 1000 inschrijvingen. De deelnamelijst wordt afgesloten op maandag middag 12u. Lees Meer

Molenzonen gered
Sport

Molenzonen gered

Het Heistse schepencollege en een afvaardiging van KFC Molenzonen Hallaar hebben de oplossing voor het terreinprobleem van de voetbalploeg voorgesteld: 6 ha landbouwgrond achter het huidige terrein in de Spekstraat worden recreatiegrond en de ploeg z... Lees Meer