N-VA gaat in 2018 voor 1 gemeenteraad en 10 dorpsraden
Politiek | door Redactie

N-VA gaat in 2018 voor 1 gemeenteraad en 10 dorpsraden

In de aanloop naar de verkiezingen werd door N-VA Heist-op-den-Berg gewerkt aan een vernieuwend en efficiënt plan om het gemeentelijke beleid te hervormen. De partij vindt dat de burger inspraak mist.
"Het gemeentebestuur dient momenteel in Heist een 42.000 inwoners te voorzien van basisbehoeftes. Dit gaat van mobiliteit, werk en wonen tot o.a. ontspanning, sport en cultuur. Het beschikbare éénheidsbudget om dit te realiseren bestaat in hoofdzaak uit belastinggeld van alle inwoners", zegt N-VA voorzitter Patrick Cottenie. "De besteding van dit geld verloopt echter niet volgens de prioriteiten die onze inwoners vragen. Het huidige bestuur doet wat het kan, maar we blijven dweilen met de kraan open zolang het beleid niet gevoerd wordt in direct overleg met de lokale inwoners zelf."

"Onze N-VA werkgroepen hebben buurtoverleg in straten en wijken uitgevoerd. Hieruit blijkt de indeling van onze deelgemeentes in de communicatie meteen al een obstructie te vormen. Elke dorpsgemeenschap heeft zijn lokale bezorgdheden en we hebben in Heist niet alleen de zes deelgemeentes maar in totaal 10 dergelijke gemeenschappen."

"Wanneer je afzakt naar deze dorpskernen en hun directe omgeving, voel je wat er echt leeft en wat de kleine en grote bezorgdheden inhouden. Soms gaat het over kleine dingen, die mits een kleine ingreep verholpen kunnen worden. Andere voorstellen vereisen de nodige investeringen. Het probleem bestaat eruit dat ze met hun noden niet tot op 'den Berg' geraken. Het ontbreken van hun inbreng in lopende projecten en nieuwe verwezenlijkingen levert steeds na voldongen feiten nieuwe problemen op."

N-VA Heist-op-den-Berg gaat hiervoor de uitdaging aan met het oprichten van 10 zogenaamde dorpsraden onder de vleugels van het gemeentebestuur. Hierin zullen lokale inwoners zetelen, elk met hun specifieke bevoegdheid. Afhankelijk van de locatie kan dit bijvoorbeeld gaan om een lokale vertegenwoordiger die spreekt uit naam van aanwezige sportclubs, jeugdwerking, horeca, lokale middenstand of mobiliteit.

"De gemeentelijke adviesraden zouden dan ook opnieuw bekeken moeten worden, zodat de dorpsraden er hun stem in krijgen", zegt N-VA fractieleider en gemeenteraadslid Jan Moons. "Overkoepelende projecten van algemeen nut, zoals de sporthal en het zwembad, zullen nog steeds in samenspraak gerealiseerd worden. Hierbuiten zullen echter onze 10 dorpsraden er voor kunnen instaan dat de overige budgetten besteed zullen worden aan dingen die de burger werkelijk aanbelangen op lokaal vlak. Een fris vernieuwend beleid staat voor voorkomen in plaats van genezen. Dit doe je door vanaf dag-1 in direct overleg samen te werken met je inwoners."

Recent nieuws

Weeral feest op 't Zonderschot
Algemeen

Weeral feest op 't Zonderschot

Op ’t Zonderschot zijn alle redenen goed om te feesten. Het jongste feest vierde 4 verjaardagen: 75 jaar parochie Zonderschot, de nieuwe kerk is 50 jaar oud, Jeft Bats is 25 jaar pastoor en zuster Verstrepen is 15 jaar steun en toeverlaat van d... Lees Meer

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale
Algemeen

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale

Het zijn natuurlijk de vele vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale die bij een verjaardag in de bloemetjes moeten gezet worden,  maar het is opvallend dat MMC Heist/Berlaar wordt getrokken door de Dirken: administratief verantwoordelijke ... Lees Meer

'Meer huizen = meer water'
Algemeen

'Meer huizen = meer water'

De bewoners van de Rashoevewijk hebben opnieuw actie gevoerd tegen de uitbreiding van de wijk. De Huisvestingsmaatschappij gaat echter door met haar plannen voor 54 nieuwe sociale woningen. Lees Meer

Samen gaat het beter
Politiek

Samen gaat het beter

De Heistse gemeenteraad en de OCMW-raad hebben definitief de samensmelting van de gemeentelijke diensten  goedgekeurd. Vanaf 1 februari 2018 zal Heist werken in de nieuwe structuur  en worden de nieuwe functies in het leven geroepen. Lees Meer

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg
Algemeen

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg

De gemeente Heist koopt, samen met Kempens Landschap, het kasteel Hof ter Laken in Booischot en het omliggende kasteeldomein van 30 ha. Het bos moet een publieke ontmoetingsplaats worden en voor de gebouwen wordt er een gepaste nieuwe bestemming gezo... Lees Meer

Heist loopt heet
Evenement

Heist loopt heet

Het evenement Heist Loopt Warm van donderdag 14 december dreigt uit zijn voegen te barsten met  al meer dan 1000 inschrijvingen. De deelnamelijst wordt afgesloten op maandag middag 12u. Lees Meer

Molenzonen gered
Sport

Molenzonen gered

Het Heistse schepencollege en een afvaardiging van KFC Molenzonen Hallaar hebben de oplossing voor het terreinprobleem van de voetbalploeg voorgesteld: 6 ha landbouwgrond achter het huidige terrein in de Spekstraat worden recreatiegrond en de ploeg z... Lees Meer

Vrijwilligerswerk in de kijker
Algemeen

Vrijwilligerswerk in de kijker

Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. In Vlaanderen neemt 1 op 7 vrijwilligerswerk op. In Heist op den Berg gaat het over meer dan 5000 personen. Lees Meer