Nog een beetje langer in containers
Algemeen | door Wouters Maurits

Nog een beetje langer in containers

Op de Pijpelheide is de kogel door de kerk, of beter door de school. Na de problemen met de waterschade en de stabilteit, wordt het geheel afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw.
Na een herfststorm bleken niet alleen zware waterschade maar ook stabiliteitsproblemen bij de verbouwing van de gemeenteschool op Pijpelheide. De aannemer en architect werden door het gemeentebestuur in gebreke gesteld en daarvoor loopt een gerechtelijke procedure. Op advies van de technische dienst en de bouwdienst besliste het Heistse schepencollege om alles af te breken en een nieuwbouw op te richten. Daarvoor werd wel eerst contact opgenomen met de subsidiërende instantie. “Normaal heeft de bouw van een nieuwe school een administratieve doorlooptijd van 8 à 9 jaar, inclusief de aanvraag van subsidies”, vertelt schepen Eric Verbist (CD&V). “We hebben, gezien de overmacht, echter de garantie gekregen dat we op subsidies kunnen rekenen tot 1.250.000 euro. Dat wil nog niet zeggen dat de nieuwbouw zoveel zal kosten, maar dat we toch alvast op de Vlaamse steun kunnen rekenen en kunnen zo snel mogelijk beginnen met nieuwe plannen te tekenen”.

Dat betekent echter dat de klascontainers nog langer zullen moeten blijven staan, wat gezien de uitbreiding met jonge gezinnen op de Pijpelheide eventueel een probleem kan vormen. Verbist beloofde uit te kijken naar alternatieven. Jan Baestaens (ETA) suggereerde alvast het klooster op de hoek van de Schrieksesteenweg en de Negenbunders dat mogelijk binnenkort vrij komt.

(mawo)

Recent nieuws

De kastelen van Heist te boek gesteld
Mensen Van Bij Ons

De kastelen van Heist te boek gesteld

Sommige villa’s die vandaag in Heist gebouwd worden, lijken wel kleine kasteeltjes, maar het is niet daarover dat Ivan Dockx zijn nieuwe boek maakte. ‘Kastelenpracht in de bredere Heistse regio’ beschrijft 36 merkwaardige gebouwen u... Lees Meer

Wat is een dorp zonder bakker of beenhouwer?
Algemeen

Wat is een dorp zonder bakker of beenhouwer?

Bij bakkerij Dageraad in Booischot heeft de provincie Antwerpen haar nieuw ‘dorpenbeleid’ voorgesteld. De Heistse deelgemeente werd uitgekozen omdat het ook enkele uitdagingen vertoont die een dorp stilaan onleefbaar maken. Lees Meer

Nieuwe voorzitter voor N-VA Heist
Politiek

Nieuwe voorzitter voor N-VA Heist

N-VA Heist-op-den-Berg heeft een nieuwe voorzitter, Patrick Cottenie. Zijn benoeming werd door het algemeen bestuur unaniem goedgekeurd. Deze wissel is een antwoord op de recente overstap van ex-voorzitter Jan De Haes als gedeputeerde naar de provinc... Lees Meer

Die van de vakschool, die kunnen werken
Algemeen

Die van de vakschool, die kunnen werken

180 leerlingen van de technische school Sint Lambertus zij één dag niet naar school geweest, maar gaan werken in één of ander Heists bedrijf. De opbrengst van die dag arbeid ging naar projecten voor jongeren in België... Lees Meer