Nog een beetje langer in containers
Algemeen | door Wouters Maurits

Nog een beetje langer in containers

Op de Pijpelheide is de kogel door de kerk, of beter door de school. Na de problemen met de waterschade en de stabilteit, wordt het geheel afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw.
Na een herfststorm bleken niet alleen zware waterschade maar ook stabiliteitsproblemen bij de verbouwing van de gemeenteschool op Pijpelheide. De aannemer en architect werden door het gemeentebestuur in gebreke gesteld en daarvoor loopt een gerechtelijke procedure. Op advies van de technische dienst en de bouwdienst besliste het Heistse schepencollege om alles af te breken en een nieuwbouw op te richten. Daarvoor werd wel eerst contact opgenomen met de subsidiërende instantie. “Normaal heeft de bouw van een nieuwe school een administratieve doorlooptijd van 8 à 9 jaar, inclusief de aanvraag van subsidies”, vertelt schepen Eric Verbist (CD&V). “We hebben, gezien de overmacht, echter de garantie gekregen dat we op subsidies kunnen rekenen tot 1.250.000 euro. Dat wil nog niet zeggen dat de nieuwbouw zoveel zal kosten, maar dat we toch alvast op de Vlaamse steun kunnen rekenen en kunnen zo snel mogelijk beginnen met nieuwe plannen te tekenen”.

Dat betekent echter dat de klascontainers nog langer zullen moeten blijven staan, wat gezien de uitbreiding met jonge gezinnen op de Pijpelheide eventueel een probleem kan vormen. Verbist beloofde uit te kijken naar alternatieven. Jan Baestaens (ETA) suggereerde alvast het klooster op de hoek van de Schrieksesteenweg en de Negenbunders dat mogelijk binnenkort vrij komt.

(mawo)

Recent nieuws

E.T.A. lanceert 'STUPIDO-award'
Politiek

E.T.A. lanceert 'STUPIDO-award'

Oppositiepartij E.T.A. hekelt het beleid van de CD&V, Open VLD  en SP.A-coalitie en lanceert daarom een nieuwe award. Via een poll zal ook het publiek betrokken worden.  Lees Meer

Place 2B opnieuw failliet
Ondernemingen

Place 2B opnieuw failliet

De poging om horecazaak Place 2B nieuw leven in te blazen is mislukt. De zaak ging al eens overkop in april 2015 om enkele maanden later opnieuw te openen met nieuwe uitbaters. De rechtbank van koophandel heeft Place 2B nu opnieuw failliet verklaard.... Lees Meer

Toch fitness in Het Zwembad
Algemeen

Toch fitness in Het Zwembad

Sportoase heeft als ‘voorkeursbieder’ haar definitieve plannen voorgesteld voor Het Zwembad. Deze week wordt waarschijnlijk het contract voor de nieuwbouw in de Lostraat ondertekend. Lees Meer

Van de Prins geen kwaad
Mensen Van Bij Ons

Van de Prins geen kwaad

Bobby Prins heeft zijn levensverhaal neergeschreven, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag: een verhaal over de verkoop van 300.000 singles van één liedje en een optreden in het Sportpaleis tot 3 echtscheidingen en een faillissement... Lees Meer