Nog een beetje langer in containers
Algemeen | door Wouters Maurits

Nog een beetje langer in containers

Op de Pijpelheide is de kogel door de kerk, of beter door de school. Na de problemen met de waterschade en de stabilteit, wordt het geheel afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw.
Na een herfststorm bleken niet alleen zware waterschade maar ook stabiliteitsproblemen bij de verbouwing van de gemeenteschool op Pijpelheide. De aannemer en architect werden door het gemeentebestuur in gebreke gesteld en daarvoor loopt een gerechtelijke procedure. Op advies van de technische dienst en de bouwdienst besliste het Heistse schepencollege om alles af te breken en een nieuwbouw op te richten. Daarvoor werd wel eerst contact opgenomen met de subsidiërende instantie. “Normaal heeft de bouw van een nieuwe school een administratieve doorlooptijd van 8 à 9 jaar, inclusief de aanvraag van subsidies”, vertelt schepen Eric Verbist (CD&V). “We hebben, gezien de overmacht, echter de garantie gekregen dat we op subsidies kunnen rekenen tot 1.250.000 euro. Dat wil nog niet zeggen dat de nieuwbouw zoveel zal kosten, maar dat we toch alvast op de Vlaamse steun kunnen rekenen en kunnen zo snel mogelijk beginnen met nieuwe plannen te tekenen”.

Dat betekent echter dat de klascontainers nog langer zullen moeten blijven staan, wat gezien de uitbreiding met jonge gezinnen op de Pijpelheide eventueel een probleem kan vormen. Verbist beloofde uit te kijken naar alternatieven. Jan Baestaens (ETA) suggereerde alvast het klooster op de hoek van de Schrieksesteenweg en de Negenbunders dat mogelijk binnenkort vrij komt.

(mawo)

Recent nieuws

Met de felicitaties van Jan Verheyen
Mensen Van Bij Ons

Met de felicitaties van Jan Verheyen

Het Centrum voor Beeldexpressie reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste kortfilm van het jaar. Winnaar werd ‘Zeer’ een productie met acteurs Wiekevorstenaars Peter Smolders en Sien Smolders en producer Peter Miseur uit Aarschot. Lees Meer

Weeral feest op 't Zonderschot
Algemeen

Weeral feest op 't Zonderschot

Op ’t Zonderschot zijn alle redenen goed om te feesten. Het jongste feest vierde 4 verjaardagen: 75 jaar parochie Zonderschot, de nieuwe kerk is 50 jaar oud, Jeft Bats is 25 jaar pastoor en zuster Verstrepen is 15 jaar steun en toeverlaat van d... Lees Meer

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale
Algemeen

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale

Het zijn natuurlijk de vele vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale die bij een verjaardag in de bloemetjes moeten gezet worden,  maar het is opvallend dat MMC Heist/Berlaar wordt getrokken door de Dirken: administratief verantwoordelijke ... Lees Meer

'Meer huizen = meer water'
Algemeen

'Meer huizen = meer water'

De bewoners van de Rashoevewijk hebben opnieuw actie gevoerd tegen de uitbreiding van de wijk. De Huisvestingsmaatschappij gaat echter door met haar plannen voor 54 nieuwe sociale woningen. Lees Meer

Samen gaat het beter
Politiek

Samen gaat het beter

De Heistse gemeenteraad en de OCMW-raad hebben definitief de samensmelting van de gemeentelijke diensten  goedgekeurd. Vanaf 1 februari 2018 zal Heist werken in de nieuwe structuur  en worden de nieuwe functies in het leven geroepen. Lees Meer

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg
Algemeen

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg

De gemeente Heist koopt, samen met Kempens Landschap, het kasteel Hof ter Laken in Booischot en het omliggende kasteeldomein van 30 ha. Het bos moet een publieke ontmoetingsplaats worden en voor de gebouwen wordt er een gepaste nieuwe bestemming gezo... Lees Meer

Heist loopt heet
Evenement

Heist loopt heet

Het evenement Heist Loopt Warm van donderdag 14 december dreigt uit zijn voegen te barsten met  al meer dan 1000 inschrijvingen. De deelnamelijst wordt afgesloten op maandag middag 12u. Lees Meer