"Progressieven in Heist, verenigt u!"
© mawo
Politiek | door Wouters Maurits

"Progressieven in Heist, verenigt u!"

Precies 18 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen deden David Geerts, Kelly Van Tendeloo en Hilde Cools van SP.a een oproep aan alle progressievelingen in Heist om samen naar de kiezer te trekken.
“We beseffen dat de mensen het vertrouwen in de politiek kwijt zijn door al wat er gebeurt op nationaal vlak” begint Geerts het verhaal. “Daarom willen we proberen het geloof in de politiek te  herstellen door van onder uit, op het lokale vlak, opnieuw te gaan bouwen.  Als  je een huis renoveert, begin je ook niet met de zolder, maar met de fundamenten.”  

De initiatiefnemers willen alle mensen samenbrengen die willen meedenken en nieuwe projecten opstarten rond ‘mens, milieu en maatschappij’. Dat doen ze vandaag onder de noemer ‘Progressief Heist’. Op welke manier ze naar de verkiezingen trekken, is nog geen uitgemaakte zaak. “Dat kan zowel in de vorm van een kartel als een samenbundeling van alle progressieve krachten. Daarom dat we anderhalf jaar voor de verkiezingen er willen over brainstormen”. Geerts vindt dat op nationaal vlak de progressieve krachten teveel versnipperd zijn en hoopt in april 2018 omtrent de frontvorming een definitieve beslissing te nemen.

Inhoudelijk werd ook al veel nagedacht over mogelijke projecten. “Als je de folders vorige verkiezingen bij elkaar legt, zie je dat ongeveer 80% van de programma’s overeen komen. Wij hopen vooral op een aantal innovatieve ideeën”. Eén van de actiepunten is de herinrichting van de open ruimten in de centra. “Rond de Bergstraat is er een enorme aangroei van appartementen. Waar moeten al die mensen naar toe tijdens een warme zomer? Het Cultuurplein is een grote betonnen vlakte waar auto’s geparkeerd staan.  Dat kan veel beter.”  Een ander heikel punt zijn de alleenstaanden: “Van de 17.600 Heistse gezinnen bestaat bijna 1/3 uit één persoon. Die worden het zwaarst belast in de hele wereld. Van een gemiddelde wedde van 1600/1700 euro gaat de helft naar ‘wonen’.  We moeten dringend nadenken over andere woonvormen zodat jongeren niet meer gedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen of gescheiden mannen en vrouwen geen zwarte sneeuw zien”.  Andere actiepunten zien ze onder meer in betere voorzieningen voor 65-plussers die in Heist 1/5 van de bevolking uitmaken, een betere samenwerking gemeente – middelbare scholen en ook een oplossing voor sportverenigingen zoals Molenzonen omdat ‘sport mensen samen brengt’.

(mawo)

Recent nieuws

Nòg meer volk naar Zwaneberg
Algemeen

Nòg meer volk naar Zwaneberg

Niet minder dan 10.974 personen namen deel aan de ticketloting  voor seizoen 2017-2018 van Cultuurcentrum Zwaneberg. Tel daarbij nog het aantal gastvoorstellingen dat flink toegenomen is en Zwaneberg weet nu al dat het toeschouwersaantal weer za... Lees Meer

Protest heeft niet veel geholpen
Algemeen

Protest heeft niet veel geholpen

De provincie keurde de grenzen van het ‘kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg’ definitief goed, waaronder ook het nieuwe bedrijventerrein  op de hoek Lostraat/Langveldstraat. Lees Meer

Vroeger naar huis van de braderij
Evenement

Vroeger naar huis van de braderij

De braderij van 23-24-25 juni wordt ongetwijfeld weer het grootste zomerfeest uit de regio, maar met steeds strengere regels. Nieuw  is onder meer dat het sluitingsuur op vrijdag en zaterdag vastgesteld is op 3 u in plaats van 4 u. Lees Meer

En de boeren, zij ploegden al 100 jaar door
Algemeen

En de boeren, zij ploegden al 100 jaar door

De Landelijke Gilde van Heist-centrum vierde haar 100-jarig bestaan met een academische zitting in de mooi versierde Sint Lambertuskerk. Nationaal Boerenbond-voorzitster Sonja De Becker kwam de Heistse landelijke beweging feliciteren. Lees Meer

Wat groeit er in mijnen hof?
Algemeen

Wat groeit er in mijnen hof?

Open Tuinen is aan zijn 25ste editie toe waarbij de mooiste tuinen van Heist hun deuren open zetten voor het publiek. De hoven van de Zuiderkempen werden voorgesteld in de beeldentuin van Willy en Maria Roothooft. Lees Meer

Een waardig einde van het leven
Algemeen

Een waardig einde van het leven

Op initiatief van Véronique Doms wordt in de gebouwen van de Huisartsenwachtpost te Heist een regionale afdeling van LEIF opgericht. Vrijwilligers geven er info rond voorafgaande zorgplanning  rond het levenseinde en/of euthanasie. Lees Meer

Wie mag er op reis naar Zuid-Afrika?
Algemeen

Wie mag er op reis naar Zuid-Afrika?

Tien Heistse jongeren mogen in de Paasvakantie van 2018 op reis naar Bergrivier in Zuid-Afrika. Zij worden gekozen uit een 30-tal jongens en meisjes die een filmpje insturen met hun motivatie. Lees Meer

Iedereen op de fiets
Ondernemingen

Iedereen op de fiets

Omdat het op 5 juni Wereldmilieudag is, vroeg het Heistse bedrijf B.A.C. aan haar werknemers om met de fiets naar het werk te komen. Ook andere fietsers die in het Heistse industriepark passeerden, kregen voor hun milieuvriendelijke verplaatsing een ... Lees Meer