"Progressieven in Heist, verenigt u!"
© mawo
Politiek | door Wouters Maurits

"Progressieven in Heist, verenigt u!"

Precies 18 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen deden David Geerts, Kelly Van Tendeloo en Hilde Cools van SP.a een oproep aan alle progressievelingen in Heist om samen naar de kiezer te trekken.
“We beseffen dat de mensen het vertrouwen in de politiek kwijt zijn door al wat er gebeurt op nationaal vlak” begint Geerts het verhaal. “Daarom willen we proberen het geloof in de politiek te  herstellen door van onder uit, op het lokale vlak, opnieuw te gaan bouwen.  Als  je een huis renoveert, begin je ook niet met de zolder, maar met de fundamenten.”  

De initiatiefnemers willen alle mensen samenbrengen die willen meedenken en nieuwe projecten opstarten rond ‘mens, milieu en maatschappij’. Dat doen ze vandaag onder de noemer ‘Progressief Heist’. Op welke manier ze naar de verkiezingen trekken, is nog geen uitgemaakte zaak. “Dat kan zowel in de vorm van een kartel als een samenbundeling van alle progressieve krachten. Daarom dat we anderhalf jaar voor de verkiezingen er willen over brainstormen”. Geerts vindt dat op nationaal vlak de progressieve krachten teveel versnipperd zijn en hoopt in april 2018 omtrent de frontvorming een definitieve beslissing te nemen.

Inhoudelijk werd ook al veel nagedacht over mogelijke projecten. “Als je de folders vorige verkiezingen bij elkaar legt, zie je dat ongeveer 80% van de programma’s overeen komen. Wij hopen vooral op een aantal innovatieve ideeën”. Eén van de actiepunten is de herinrichting van de open ruimten in de centra. “Rond de Bergstraat is er een enorme aangroei van appartementen. Waar moeten al die mensen naar toe tijdens een warme zomer? Het Cultuurplein is een grote betonnen vlakte waar auto’s geparkeerd staan.  Dat kan veel beter.”  Een ander heikel punt zijn de alleenstaanden: “Van de 17.600 Heistse gezinnen bestaat bijna 1/3 uit één persoon. Die worden het zwaarst belast in de hele wereld. Van een gemiddelde wedde van 1600/1700 euro gaat de helft naar ‘wonen’.  We moeten dringend nadenken over andere woonvormen zodat jongeren niet meer gedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen of gescheiden mannen en vrouwen geen zwarte sneeuw zien”.  Andere actiepunten zien ze onder meer in betere voorzieningen voor 65-plussers die in Heist 1/5 van de bevolking uitmaken, een betere samenwerking gemeente – middelbare scholen en ook een oplossing voor sportverenigingen zoals Molenzonen omdat ‘sport mensen samen brengt’.

(mawo)

Recent nieuws

Weeral feest op 't Zonderschot
Algemeen

Weeral feest op 't Zonderschot

Op ’t Zonderschot zijn alle redenen goed om te feesten. Het jongste feest vierde 4 verjaardagen: 75 jaar parochie Zonderschot, de nieuwe kerk is 50 jaar oud, Jeft Bats is 25 jaar pastoor en zuster Verstrepen is 15 jaar steun en toeverlaat van d... Lees Meer

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale
Algemeen

De Dirken van de Minder Mobiele Centrale

Het zijn natuurlijk de vele vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale die bij een verjaardag in de bloemetjes moeten gezet worden,  maar het is opvallend dat MMC Heist/Berlaar wordt getrokken door de Dirken: administratief verantwoordelijke ... Lees Meer

'Meer huizen = meer water'
Algemeen

'Meer huizen = meer water'

De bewoners van de Rashoevewijk hebben opnieuw actie gevoerd tegen de uitbreiding van de wijk. De Huisvestingsmaatschappij gaat echter door met haar plannen voor 54 nieuwe sociale woningen. Lees Meer

Samen gaat het beter
Politiek

Samen gaat het beter

De Heistse gemeenteraad en de OCMW-raad hebben definitief de samensmelting van de gemeentelijke diensten  goedgekeurd. Vanaf 1 februari 2018 zal Heist werken in de nieuwe structuur  en worden de nieuwe functies in het leven geroepen. Lees Meer

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg
Algemeen

Een kasteel voor Heist-op-den-Berg

De gemeente Heist koopt, samen met Kempens Landschap, het kasteel Hof ter Laken in Booischot en het omliggende kasteeldomein van 30 ha. Het bos moet een publieke ontmoetingsplaats worden en voor de gebouwen wordt er een gepaste nieuwe bestemming gezo... Lees Meer

Heist loopt heet
Evenement

Heist loopt heet

Het evenement Heist Loopt Warm van donderdag 14 december dreigt uit zijn voegen te barsten met  al meer dan 1000 inschrijvingen. De deelnamelijst wordt afgesloten op maandag middag 12u. Lees Meer

Molenzonen gered
Sport

Molenzonen gered

Het Heistse schepencollege en een afvaardiging van KFC Molenzonen Hallaar hebben de oplossing voor het terreinprobleem van de voetbalploeg voorgesteld: 6 ha landbouwgrond achter het huidige terrein in de Spekstraat worden recreatiegrond en de ploeg z... Lees Meer

Vrijwilligerswerk in de kijker
Algemeen

Vrijwilligerswerk in de kijker

Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. In Vlaanderen neemt 1 op 7 vrijwilligerswerk op. In Heist op den Berg gaat het over meer dan 5000 personen. Lees Meer